หวยมาเล คือความภาคภูมิใจของชาวมาเลเซีย

หวยมาเล คือความภาคภูมิใจของชาวมาเลเซีย เมื่อเมืองใหญ่อย่างกัวลาลัมเปอร์ขึ้นมาเป็นศุนย์กลางและที่จับจ้องไม่แค่ในอาเซียนแต่จากทั่วโลก ไม่ใช่ชื่อเสียงจากตึกแฝดปิโตรนาสเท่านั้น แค่มาจากสิ่งที่เรียกว่าการหวยมาเล ไม่ใช่แค่วัฒนธรรมและประเพณี

ความศิวิไลซ์ของกัวลาลัมเปอร์เท่านั้นแต่ศูนย์กลางนี้ นั้นมีหวยมาเลที่ทำให้การแทงหวยในประเทศมาเลเซียนั้นได้รับการจับตามองจากอาเซียนเมื่อการแทงหวยที่หลายๆประเทศนั้นมีอยู่แล้ว แต่ไม่มีประเทศไหนที่แทงหวยได้มีระดับเท่าประเทศนี้ 

เพราะ ว่าวันออกหวยของมาเลเซียนั้นมีสามวันต่อสัปดาห์และมีวันหยุดอยู่ในวันเหล่านั้นด้วย เมื่อมีสัปดาห์ของการเฉลิมฉลองก็จะมีการเพิ่มรอบการออกหวย ทำให้หวยมาเลเป็นเหมือนการเฉลิมฉลองของประเทศด้วยนี่คือประเพณีที่หลอมรวมคนในชาตินี้ไว้ เพราะ ประเทศนี้มีทั้งคนจีน แขก และ คนอินโด  นั้นต่างก็แทงหวยมาเล และ ที่พิเศษและน่าแปลกใจกว่านั้นคือมาเลเซียนั้นแบ่งออกเป็นสองส่วนโดยที่ไม่ติดกัน 

หวยมาเล คือความภาคภูมิใจของชาวมาเลเซีย สองส่วนหวยตัวเดียวคือหวยมาเล

หวยมาเล คือความภาคภูมิใจของชาวมาเลเซีย

คือมาเลเซียตะวันตกและตะวันออกโดยของไทยภาคใต้สามจังหวัดชายแดนติดกับมาเลตะวันตก โดยทั้งสองส่วนนั้นได้รับความเจริญพอกัน เพราะ ว่าทั้งสองมาเลนั้นมีส่วนที่ติดกับประเทศที่สำคัญในอาเซียนทั้งสองส่วน นอกจากนี้หวยมาเลนั้นเล่นกันทั้งสองมาเลเซีย

ไม่มีการแบ่งแยกแต่อย่างใด เรียกได้ว่าเป็นความสามัคคีแม้ว่าจะอยู่กันคนละที่ก็ตาม แต่ก็ยังถือว่าเป็นชาวมาเลเหมือนกัน และ มีความภาคภูมิใจเดียวกันคือหวยมาเลนั่นเอง ที่ทำให้ขับเคลื่อนประเทศทั้งสองส่วนให้พัฒนาไปได้

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Credit ufabet1688